KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan ürünleri zamanında ve uygun fiyatla tedarik ederek firmamızın rekabet gücünü artırıp büyüme ve gelişmesini sürekli kılmaktır.

 

Bu politikayı gerçekleştirmek için aşağıdaki hedefler benimsenmiştir :

 

  • Ekip ruhu ile çalışarak kaliteyi sürekli olarak yükseltmek,
  • Verimliliği artırarak maliyetleri düşürmek,
  • İşlerin ilk defada ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın eğitimini, motivasyonunu ve katılımını sağlamak,
  • Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda anlayışı içerisinde çalışmak,
  • Yasal gerekliliklere uymak,
  • Kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmek,
  • Ürün alanımızdaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak,
  • Kuruluşumuzun kaynaklarını etkin olarak kullanmak ve çevreyi korumak,
  • Kalite politikasının ve hedeflerin tüm personel tarafından anlaşılması ve tüm faaliyetlerin politika ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi sağlamak.